Sammanfattning av en hektisk höst 2019

Full fart framåt……. JL Toppteknik AB bygger vidare

Sammanfattning av en hektisk höst 2019. Full fart framåt!

Som vanligt vid den här tiden på året så känns det som en sammanfattning av årets projekt kan redovisas.

Vi har haft ett år med enormt många anläggningar som byggt ut, byggt nytt och byggt mera. Precis som ett vanligt år.

Romme alpin har som vanligt byggt till och byggt mer vilket innebär ett par tusen meter med rör och 61 stycken fastmonterade kanoner i backarna. Man kör ut 4300 m3 vatten per timme / 71.666 liter per minut / 1194 liter vatten per sekund. Och det gör man i alla temperaturer kallare än -3 grader
Detta är fördelat på 800 kanoner i samtidig drift i anläggningen. En mycket imponerande anläggning.

Stryn Vinterskisenter har byggt om hela sitt system som var ca 15 år gammalt. Nya rör i större dimension i stora backen, samt 18 stycken fasta kanoner vid varje uttag de första 400 metrarna. Ett nytt barnområde med rör för vatten och tryckluft samt fasta kanoner har också byggts. Man har dessutom ökat vattenkapaciteten med ca 100 % med byte av pump/elmotor och nytt vattenintag.
Detta jobb har vi gjort på entreprenad med montage av alla rör, brunnar, kanoner och pumpar.
Till detta har JL Toppteknik också byggt en ny barnlift på ca 260 meter i det nya barnområdet.

Konnerud Drammen har monterat mer rör och ett antal kanoner för att maximera uttaget av vatten från marginella förhållanden. Här finns 8 stycken nya TG 3 EVO kanoner monterat.

Borås Skidstadion har investerat i en ny matarvattenledning med vattenintag samt matar pump och en pumpvagn för att kunna öka kapaciteten ytterligare i anläggningen. Den nya matarledningen skall kunna klara 200 m3 / timme fullt använd.

Varingskollen skidanläggning har investerat i ytterligare en högtryckspump på 200 m3 med frekvensdrift vilket ger ett ökat tryck på framförallt toppen med ökad kapacitet. Anläggningen har varit igång sedan början av November med skidåkning. Bra gjort med begränsad kyla. 

Selbuskogen öster om Trondheim har byggt ut sitt rörsystem med ca 1000 meter med fler uttag. Man har sedan förut bra kapacitet och i och med denna utbyggnad så når man ett nytt spårsystem.

Sunne Skidlöparförening. Här har vi byggt 900 meter ledning för vatten och tryckluft samt levererat några kanoner. Ledningen går i ett spår i skogen samt ner till Spa hotellet för bättre tillgänglighet.

Liermoen kunstsnö utanför Kongsvinger har ökat sin vattenkapacitet med ca 35 % med en större pump och frekvensdrift för energibesparing samt enkelt användande.

Branäs Skicenter har investerat i en hel del rör som man monterat själv och till detta ett antal kanoner.

Kungsberget Skicenter har installerat en ny pump som ersättning för en sliten dito.
Åmåls Kommun Hanebol har investerat i en fast tryckluftkompressor som går på el. Man vill bygga bort dieselkompressorena helt. Nu kan man maximera vattenuttaget fullt vid alla temperaturer.

Borås GIF längdspåret har investerat i en ny pumpstation med ökad vattenkapacitet med ca ca 50 % ökning. Till detta har det monterats en frekvensstyrning med tryckhållningsprogram.

Kvisthamrabacken i Norrtälje har byggt ut rörsystemet med nya rör och grövre rör samt monterat in en frekvensdrift för tryckhållning i systemet.

Järfälla Brukets slalombacke har investerat i en ny högtryckspump samt ny matarvattenpump för att fördubbla sin kapacitet från 100 till 200 m3 / timme.

Bodö / Skarmoen Skisenter har investerat i fler kanoner både fasta och mobila enheter.

Blefjellheisen har ökat sin vattenkapacitet med en ny pump och maximerar nu uttaget till det tillgängliga i matarvattenledningen. Systemet är dessutom frekvensstyrt med tryckhållning.

Fagerfjell har ökat sin vattenkapacitet med mer än 50 % och bättre tryck i anläggningen. Frekvensstyrt naturligtvis för automatisk tryckhållning.

Asby Alpina har installerat 2 stycken frekvensstyrningar för att förenkla driften i anläggningen.

IL Skrim i Kongsberg har byggt rörsystem och installerat 5 stycken Nessy kanoner i sitt system och kan nu använda allt tillgängligt vatten för snöproduktion redan från -4 grader C.

Gjerdrum IL har i år slutfört 1100 meter rörledning samt driftsatt pump och kompressorcontainern som vi levererade i fjol. Till detta har vi levererat 6 stycken kanoner modell TG 3 V track

Hovfjällets skidanläggning har utökat med mer rör och fler kanoner i anläggningen. Man har öppnat 75 % av backarna till 14/12 2019. Bra gjort med marginella förhållanden och en kort snöläggning. Kapacitet lönar sig.

Ulricehamn längd har satt i ett flertal uttag på ledning med förtätning för att kunna vara mer effektiva.

Trollhättans skidspår / Trollhättan Kommun har byggt en ny damm för vatten till snösystemet. Dammen och intaget var klart lagom till säsongen. Anläggningen kördes förra året på kommunalt vatten men kan från i år använda vatten från dammen med bättre temperatur.

Lier IL ovanför Drammen har byggt ut rörsystemet kraftigt och ökat vattenkapaciteten med 100 % från föregående år. Här har man åkt skidor en längre tid redan i och med en kortare köldknäpp i November.

Hjorten SK har installerat ett kyltorn för att få ner vattentempen i ett inledande skede av snötillverkningen.

Hemavans skidanläggning har bytt 2 stycken pumpar som ersättning för befintliga dito.

Björnrike skidanläggning har lagt om en matarvattenledning mellan intag och matarpumpar samt lagt ett nytt rörsystem på 600 meter med fasta kanoner.

Vemdalen Skidanläggning har lagt ett nytt intagsrör med tillhörande intagssil från intaget på toppen.   

Etableringskontoret i Stockholm har installerat 8 kanoner och en pumpvagn för att dammbekämpa en krossanläggning i Hamnen. Ett annorlunda uppdrag men ett roligt sådant.

Sigtuna slalombacke. Här har vi bytt pump och installerat rör för vatten och tryckluft i backen. Här drog man slang från botten till toppen förut men med denna investering så kommer man att underlätta snöläggningen enormt.

Kongstindens Skidanläggning i Svolvaer på Lofoten har investerat i ett flertal kanoner av fast och mobil modell för att förenkla snötillverkningen.

Sjögränds plantskola i Hagfors har installerat nytt rörsystem och ersatt en gammal pump med en ny. Frekvensstyrd naturligtvis. Här skall man lägga snö på granplantor som skall övervintra ute på öppet fält.

Ronneby skidanläggning för längdspår har installerat fler fasta kanoner för att kunna lägga mer på hög i ytterändarna av spåret.

Mountain Logde of Scandinavia ( Ett stugområde i Stöten) har investerat i en skidlift för transport Ski in ski out i Stötens skidsystem. Vi har haft allt montage ovan mark på denna entreprenad och liften är klar till säsongstart.

Till detta kommer ett stort antal anläggningar som hela tiden utökar sitt antal kanoner mot mer fasta enheter där man köper mellan 1 och 5 kanoner per år för att komplettera upp i de befintliga nedfarterna
Förutom detta har vi bytt ut ett flertal uttjänta pumpar och elmotorer. Många system har varit i drift i både 20 och 30 år så det sker saker varje höst.

Vi har också sålt en stor mängd rör till Tunnelentreprenörer runt om i Norge. Samt att vi har ett löpande avtal med Zinkgruvan i Askersund där vi levererar rör och delar till dem varje vecka under året.

Som ni ser så är det mycket KAPACITETSÖKNINGAR som vi gör åt våra kunder. Allt handlar om kapacitet och att bli färdig med snötillverkningen på kort tid. Vi kommer att fortsätta enträget med vår filosofi ” Mycket snö på kort tid”    ” genom många kanoner i samtidig drift”
    

 Jens Eide 20191216

Publicerad 18 Dec 2019

Fler nyheter