Miljö/kvalitetspolicy

Miljöpolicy

JL Toppteknik AB utvecklar, dimensionerar och försäljer kompletta snökanonsystem, snökanoner, skidliftar, snabbkopplingsrör, skidlås-system och liftkort jojo samt andra produkter som används vid alpina anläggningar såväl som vid längdskidanläggningar.

Detta genom att JL Toppteknik:

– Arbetar med utveckling och effektivisering av våra produkter för att finna den mest energi och kostnadseffektiva snökanonen / anläggningen som kan presenteras för den enskilde kunden.

– Arbetar för ett effektivt energiutnyttjande i tillverkningsprocesserna, både för oss själva och i våra kunders system, genom att använda modern utrustning som utnyttjar kapaciteten fullt ut och har låg energiförbrukning. Vi betraktar den gällande miljölagstiftningen och andra miljökrav som ett minimum.

– Aktivt söker och införskaffar miljöcertifierade produkter som behövs i vår verksamhet för tillverkning och distribution.

– Använder återvinningsbara material i vår hantering och arbetar med trä och papp såväl som andra naturmaterial i vårt emballage.

– Arbetar med speditörer, transportörer och åkare som har en klar miljöpolicy.

– Prioriterar samlastning och ha lång framförhållning vid beställning och leverans av material för att nå bra miljöeffekter och bra lönsamhet.

– Arbetar för att öka kunskapen om miljöfrågor hos våra medarbetare och kunder.

– Kontinuerligt utbildar vår personal i hantering av miljöfarliga produkter. Samtidigt ska vi sträva efter att utveckla företaget och arbetsplatsen så att arbetsskador och slarv i samband med hantering av miljöfarliga produkter elimineras.

– Arbetar aktivt för att våra underleverantörer ska jobba med miljöfrågor i sin verksamhet

Kvalitetspolicy

JL Toppteknik AB utvecklar, dimensionerar och försäljer kompletta snökanonsystem, snökanoner, skidliftar, snabbkopplingsrör, skidlås-system och liftkort jojo samt andra produkter som används vid alpina anläggningar såväl som vid längdskidanläggningar.

Vi skall vara en naturlig samarbetspartner för vintersportanläggningar, gruvor och entreprenörer som vill ha produkter som fungerar väl i det klimat de skall verka. Vi skall med hög trovärdighet, tillsammans med våra leverantörer, kunna erbjuda hög leveranssäkerhet och servicenivå.

Detta skall ske genom att:

– Tillverka och lagerhålla rätt saker i rätt tid och på ett effektivt, företagsekonomiskt och miljömässigt sätt

– Arbeta med trovärdiga underleverantörer, grundade på långvariga relationer, som kan hålla hög servicenivå gentemot oss och våra kunder

– Ha en vision om noll fel i våra leveranser och i vår tillverkning

– Alltid dra lärdom om de brister och fel som ändå uppstår och noga analysera processerna så de inte uppstår igen

– Ständigt tänka och utföra förbättringar i arbetsmiljö, leveranseffektivitet och i miljöhänseende

– Använda effektiva maskiner och metoder vid tillverkning för att säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet  

– Måna om våra anställda så att de har ett bra arbetsliv med hög trivsel och bra arbetsmiljö som ger möjlighet till en meningsfull fritid

– Ha en lönsamhet som gör det möjligt att ligga i framkant med kvalitets- och miljöinvesteringar.

Våra certifikat
Vi är bl.a certifierade för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Här under kan du ladda ner certifikaten i Pdf format.

Certifikat ISO 9001: 2015 / ISO 14001:2015