Rör & kopplingar

Svebra Snabbkopplingsrör är ett väl inarbetat varumärke där vi tillverkar snabbkopplingsrör och delar till snabbkopplingsrör i vår egen verkstad i Sunne. Snabbkopplingsrören används sedan i flera applikationer. Främst är det indelat i tre olika kundgrupper.

Den största mängden går varje år till snöanläggningar runt om i Europa där man använder rören till både vatten och tryckluft transport från pump och kompressorstationer ut till snökanoner. Den andra största delen är gruvor där man använder rören för transport av kylvatten in till borrmaskiner samt att man dessutom använder rören till att frakta bort överskottsvatten ut från gruvorna. Det tredje benet är större entreprenörer som driver tunnelprojekt genom berg där rören används på samma sätt som i gruvorna. Här är norrmännen de abslolut största kunderna då de har ett och annat berg att ta sig igenom  

PE rör och delar använder vi i mycket stora mängder. Framförallt som matarledningar från vattentäkter fram till pumpstationer. PE rör används normalt på platser där trycket är under 10 bar då dessa rör klarar detta och är prisvärda i detta tryckområde. Vi använder också PE rör som matarledningar på tryckluftsidan vid de rörsystem som grävs ner under mark. Kraven för att få använda PE rör på tryckluft är att man skall gräva ner rören minst 30 cm under mark.

Vi har installerat PE rör från 50 mm och upp till 800 mm i diameter under våra år som systembyggare. JL toppteknik har certifierade montörer som kan utföra svetsning både med spegelsvetsning och med muffsvetsning. Vi har både spegelsvetsutrustning och muffsvetsutrusning på lager och för uthyrning till våra kunder som kan göra detta själv.