Snötillverkning. Pumpar med olika kapacitet. Hur mycket ström finns tillgängligt?

Vårt övergripande mål för all snötillverkning är ” hög vattenkapacitet och många kanoner i samtidig drift vilket ger hög kapacitet och kort snöläggningstid” Detta är det övergripande målet med alla våra förslag till er som kunder. Det betyder också att man skall göra så bra man kan med de förutsättningar vad gäller elström som finns ute i era anläggningar.

Vi vet att flera kunder till oss, som tittar på snötillverkning, har som största problem att få fram mer ström till sina anläggningar än vad som redan finns till den installation man redan har. Ofta finns till exempel 63 Ampere ström tillgängligt och då kan man med våra lösningar ändå få till ett riktigt bra system med en mobil pump och flera kanoner som tillsammans ändå ger en skaplig volym snö. Vi tänker oss en dieselkompressor i detta skede men det finns möjlighet till eldrivna kompressorer också som kan kopplas till elnätet. Genom att lägga hela den tillgängliga strömmen på en vattenpump så kan man få till riktigt bra kapacitet. Se nedan för vattenmängder, kanoner och strömåtgång

Inför det kommande året kommer det att finnas pumpar på lager för försäljning och uthyrning som klarar flöden motsvarande
2 kanoner (200 liter vatten per minut) 15 kW 28 Ampere märkström
4 kanoner (400 liter vatten per minut) 30 kW 57 Ampere märkström
6 kanoner (600 liter vatten per minut) 45 kW 78 Ampere märkström
9 kanoner (900 liter vatten per minut) 55 kW 96 Ampere märkström

Med 100 liter vatten per minut och kanon så kan man enkelt starta snötillverkningen från -3 grader C.
Vi kommer att ha ett systemtryck på mellan 22-25 bar på dessa pumpar så de passar de flesta installationer.
Om man vill kan man utgå från 150 liter vatten per kanon och minut eller 200 liter vatten per kanon och minut och då ändra antalet kanoner man skall köra till den respektive pumpen. Flödet regleras per kanon av vilket munstycke som monteras i kanonen och anpassas efter var i Skandinavien ni har er anläggning

Ta kontakt med Jens Eide för ett förslag 0046 (0)70 5180786
Jens Eide / VD