Snomax

Snomax

Tillsatsmedel för ökad snövolym.

SNOMAX tillsatsmedel för ökad snövolym. Öka din volym vid snötillverkning med 20 – 50 %.  SNOMAX är ett 100% naturligt material som är helt oskadligt för naturen. Förpackning kan sparas till kommande säsong utan att skadas. SNOMAX som finns blandat i er dosertank kan sparas under flera dagar utan att ta skada. SNOMAX doserutrustning och tillsatsmedel lagerhålls hos JL Toppteknik AB.

Här kan du läsa mer om SMOMAX