Nytt vattenintag i Kungsberget klart för drift

Under Juli och Augusti 2017 har vi nu slutfört vattenintaget i Kungsberget. Ett intag med riktigt hög kvalitet både vad gäller utförande och vad gäller hög kapacitet.

Intaget består av en 4.5 meter hög brunn med diameter på 3 meter. Brunnen är i PE material med betongbotten och väger nästan 9 ton i tomt utförande. Som inkommande rör från intaget ligger det 2 stycken 700 mm intagsrör med grovsil som leder in vatten i brunnen. I brunnen finns nu en matarpump på 3360 kg monterad och den trycker upp vatten till en matarvattenpumpstation en bit upp på matningen. Kapaciteten är 2000 m3 vatten per timme i första skedet och detta skall sedan byggas ut i nästa skede med ytterligare en pump på 2000 m3 vatten per timme. Totalt 4000 m3 vatten per timme placerar detta vattenintag i toppen av vad som finns att finna i Snöanläggningar i Europa.

Intaget är byggt vid sidan av en större å och intaget står en bit in på land med ett konstgjort lugnvatten där intaget av vatten sker.

Vi tackar Kungsbergets personal för ett väl utfört arbete med framkörning av krossmaterial och grävning av schakter.

Slutresultatet blev mycket bra och kommer att ge Kungsberget en säker vattenförsörjning under många år framåt

/Jens Eide

2016-08-12 15.19.262017-08-07 14.24.29DSCN1307