Mycket snö på kort tid

JL Toppteknik bygger vidare med vårt koncept-  ” Mycket snö på kort tid” ,  ” Många kanoner i samtidigt drift” ger ” Mer snö på en större yta” till en lägre energikostnad

2017 har varit ett år med många projekt och utbyggnader och vi kan kortfattat presentera några av dem nedan som en information av vad vi gör på dagarna.

Romme fortsätter sin utbyggnad med mer rör i fler nedfarter samt utökad mängd kanoner som ytterligare förtätning i backarna. Romme har i år byggt ett nytt vattenintag och det skall säkra vattentillförseln framöver till pumpstationerna på syd. Totalkapaciteten på systemet är imponerande 3250 m3 vatten per timme = 54.000 liter vatten per minut. Nu har vi byggt konstant i 22 år i Romme (Så länge Toppteknik har funnits) och planen är att fortsätta bygga ut systemet ytterligare över åren. ”Mer snö på kortare tid”

Kungsberget har nu slutfört snösystembyggandet för det nya skidområdet på södra sidan av berget. Det nya vattenintaget är på plats och alla pumpar är injusterade och provkörda. I år har man 1000 m3 vatten per timme mer än förra året. En mer än fördubbling av kapaciteten sedan förut.

Varingskollen Bygger ut rörsystem, Byter ut vissa delar av den gamla matarledningen och installerar ett flertal kanoner. I tillägg till detta monteras det också in en kompressor ytterligare som gör att man ännu tidigare kan nå maximalt utnyttjad vatten kapacitet.

Bjorli bygger ut sitt Rörsystem och installerar 37 fasta TG 7 kanoner längs den nya sträckan.   

Bodö / Skarmoen Bygger ett helt nytt snösystem med allt från vattenintag, rörsystem pump och kompressorcentral samt fasta TG 11 Marginalkanoner. Kapacitet 100 m3 vatten per timme.

Oppdal Stölen bygger ut rörsystem med fasta kanoner i en förlängning på det vi gjorde förra året.

Oppdal IL bygger ut sitt längdspårssystem med en ny slinga som skall tillverka snö på hög för lagring av snö över säsongerna. Fasta 11 meters kanoner monteras

Gol Skipark bygger ut med nya rör och uttag för att kunna komma längre upp i anläggningen med snöproduktion.

Hallingskarvet bygger ut sitt Rörsystem med mer rör och fler uttag

Geilo IL bygger vidare på sitt rörsystem så att man kan lägga ytterligare sträckor med skidspår.

Skidbacken i Vang utanför Hamar bygger en fördubbling av vattenkapacitet och mer rör som en förstärkning av systemet.

Fredrikstad Hurröd Skole bygger ett lekland med snö där man skall lägga snö i en mindre backe för ”lek i snö”

Bydalens skidanläggning förtsätter sin enorma utbyggnad av sitt rörsystem även detta år. Dom har byggt konstant i Bydalen i 4 år nu och de har gjort mycket stora investeringar i framförallt rörsystem, fasta kanoner och pumpanläggningar

Vemdalen bygger om sin vattentillförsel från toppen och bygger en hel del rörsystem i nedre regionerna med fast monterade TG 7 kanoner

Hemavan byggerut rörsystem på toppen och bygger ut med fler kanoner

Järvsöbacken fortsätter utbyggnaden med ytterligare stickledningar för att ytterligare snabba upp snötillverkningen.

Svartbäcksmålabacken i Nybro utökar sin vattenkapacitet med det dubbla med en större pump

Ulricehamn Skisenter som numera ingår i Branäsgruppens anläggningar satsar vidare på en ombyggnad av snösystemet i barnbacken och även en ombyggnad av skidliftens sträckning.

Ljungby skidbacke / Myrebobacken satsar på ett automatfilter i sin anläggning efter att i flera år haft problem med fibrer i vattnet. Med denna åtgärd kommer man att kunna bygga bort de problem man haft.

Hindås Skidspår bygger om sin pumpanläggning och lägger en ny matarledning. I ett slag så 3 dubblar man kapaciteten. Förutom det installeras mer rör och fler kanoner i systemet

Hjorten SK / Dackestupet bygger ut rörsystem och investerar i fler kanoner för effektivare snöläggning.

Som tidigare redovisats så bygger vi dessutom en TOP LIFT skidlift i Romme och en i Kungsberget. Dessutom flyttar vi en lift i Ulricehamn och vi gör mindre reparationer och wirebyten på flera andra håll

Detta är några av de installationer vi på JL Toppteknik är med och utvecklar. Vi ser en tydlig trend och det gäller det som står längst upp i denna text. ”Mer snö på kortare tid” genom att man ökar kapaciteten i anläggningarna med mer pumpkapacitet och mer fasta kanoner och fler kanoner så att man kan nyttja den ökade kapaciteten.  Samtidigt som byggnationerna pågår för fullt så har vi börjat projektera för de anläggningar som skall byggas sommaren/ hösten 2018. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

Sunne 13/10 2017   Jens Eide