JL Toppteknik mot ett toppår

September månad 2015 går mot sitt slut och vi är nu väldigt mycket ”på väg” med våra projekt för året. Vi har satt något av rekord under Augusti månad med leveranser med fulla transporter som lämnat oss nästan varje dag denna månad. Det ser ut som vi kommer att göra ett riktigt rekordår. Även september ser mycket bra ut och vi håller tempot.

Som exempel på leveranser som vi genomför i år är följande

Romme Alpin bygger vidare på sitt system och vi installerar två stycken 800 kW matarvattenpumpar. Till detta läggs det nya rör i flera backar runt den nya liften som installeras. Fasta kanoner av märket Top Gun installeras fast på de punkter som är möjliga.

Hovden Kommune bygger ett 1800 meter långt konstsnöspår med 60 fasta Top Gun kanoner varje 30 meter längs med spåret. Det innebär att man kommer inte att behöva flytta några kanoner under drift utan man kan köra hela spåret med fasta enheter. Arbetsinsatsen blir minimal och det innebär endast start och stopp samt övervakning av kanoner.

Konnerud Idrettslag i Drammen bygger en helt ny längdspårsanläggning med Top Gun kanoner på stadion och i spåret. Man konverterar en äldre Areco anläggning och installerar tryckluft i alla delar av spåret och gör en större utbyggnad av rör i spårsystemets ytterkanter. Man installerar också kyltorn och frekvensdrift på huvudpumpen.

Grong IL bygger ett komplett längspår på drygt 2000 meter med 100 m3 vatten per timme i kapacitet. Top Gun 3 Vtrack som går i spåret kommer att användas i detta system.

Moss IL bygger ett helt nytt längdspårsystem med nästan 2000 meter spår. Komplett leverans med pump och kompressor, rör och kanoner.

Hemavan bygger ett nytt system i en nedfart samt ett nytt vattenintag. Kapacitet 400 m3 vatten och en fast kompressor. Top Gun 7 kanoner på stick ut i backen. En mycket högpresterande anläggning.

Vemdalen bygger ny intagsledning och flyttar pump och kompressorhus, samt ökar från 200-400 m3 vatten per timme.

Borås Stad gör en satsning på högre kapacitet och nedgrävda rör i hela spårområdet.

Bydalen satsar på 2 nya pumpstationer på vardera 200 m3, ny kompressor, nedfarter med rör och stickledningar.

Bjorli skall bygga ut sitt rörsystem för att få bättre täckning.

Oppdal Vangslia skall lägga rör i en hel backe och installerar 25 fasta TG 11 Marginalkanoner. Ett på varje uttag.

Flottsbro satsar på en ny stamledning mellan topp och botten för att kunna säkerställa snötillverkning från flera håll och på så sätt öka säkerheten.

Branäs Fritidcenter installerar mer rör i sin installation och sätter upp fasta TG 3 och TG 7 kanoner. Man lägger dessutom rör med nya stammar och uttag i backen.

Åkulla skidallians kommer att bygga ett helt automatiskt snösystem med 12 stycken Nessy V3 kanoner som skall tillverka snö på hög. Kapaciteten ökas från tidigare installation och man går för reglerbara kanoner som minimerar arbetet.

Hovfjället har installerat mer kapacitet på tryckluft och säkerställt den kapacitet man haft.

Hindås kommer att installera ett nytt styrsystem som skall kunna startas med fjärrstart. Flera åtgärder för att underlätta start och stopp av systemet byggs in. Pumpstationen blir helt automatisk med fjärrstyrning.

En fast kompressor skall installeras i Ronneby för att ta bort dieselkompressorn som varit använd i många år. Installationen blir med en helt ny Atlas Copco GA 75.

Järvsöbacken bygger en barnlift av märket Top Lift i nya barnområdet och vi levererar ett rörsystem för den nya backen vid nya hotellet.

Varingskollen installerar en ny kompressor och bygger vidare på sitt längdsystem.

Säfsen utökar sitt snösystem från 300 m3 till 500 m3 med mer pumpkapacitet, helt ombyggd pumpstation samt fler kanoner.

Ålen Skisenter bygger ut rörsystemet upp till en högre höjdkurva för att kunna garantera snö i denna del av anläggningen.

Oset högfjellshotell på Golsfjellet bygger ett rörsystem samt pump och kompressor för tillverkning av snö för längdspår.

Eskilstuna skall installera en nyare kompressor och med högre kapacitet än förut.

Norrköpings Skidklubb skall utöka rörsystemet med en ny slinga och fler uttag.

Trondheims kommun bygger ut sitt snösystem i hoppbacken och det sker en förbättring av kompressorsystemet med en fastare installation med rör.

Vassfjellet i Trondheim byter ut en högtryckspump och effektiviserar sitt system med Topptekniks produkter.

Vi har dessutom flera rörleveranser till finska projekt genom vår samarbetspartner Oy Multisnowtech.

Dessutom skall vi byta flera äldre efterkylare på några system under hösten.

Vi är tacksamma för alla våra nya och äldre kunder som återkommer till oss år efter år med nya intressanta projekt där vi kan bidra med vår kunskap och våra insatser. Vi passerar i år 17000 sålda snökanoner av märket Top Gun sedan vi startade vår verksamhet 1996!

Detta är en liten inblick i vad vi gör på JL Toppteknik AB. Vi tar gärna emot frågor om projektering av nya och utbyggnad av äldre system. Vi kan erbjuda allt från projektering, projektledning, leveranser och montage av allt som har med snö och skidliftar.

Jens Eide / Verkställande direktör    24 September 2015