JL Toppteknik inne på vårt 21:a år

JL Toppteknik AB, en uppdatering av de projekt vi är delaktiga i.
Vi är inne på vårt 21:a år som företag och vi vill kortfattat redovisa vad vi gör för att uppfylla kravet på ”mer snö under kortare tid” som är vår ledstjärna för allt som gäller snötillverkning. Vi fortsätter också med våra liftprojekt och de utvecklas i samarbete med er som kunder.

Som vi tidigare redovisat är årets absolut största projekt  utbyggnaden i Kungsberget där vi är med och  utvecklar deras nya skidområde i  sydöst. Denna etapp omfattar 4 nedfarter som tillkommer till det övriga i anläggningen. Vi bygger 3 stycken nya stammar med vatten och tryckluft i backarna och det görs ett nytt vattenintag och en ny mellantrycksstation. Allt dimensioneras för en kapacitet på 3000 m3 vatten per timme ut i backarna. De flesta rören är i backen redan och vi bygger för fullt på pumpstationerna. provkörning skall ske i mitten av oktober enligt plan. I detta första skede byggs det för 1000 m3 vatten per timme. Men vi har dimensionerat alla ledningar för att i framtiden kunna komma upp till 3000 m3 vatten per timme.
Vi bygger också vidare i Romme med utbyggnad av mer rör i anläggningen. Det blir också en förstärkt vattenkapacitet från det gamla systemet på framsidan där vi skall in med 2 pumpar och totalt 400 m3 vatten per timme. Till detta kommer en större mängd kanoner för att ytterligare förtäta mellan snökanonerna i backarna.
Bydalen bygger också vidare detta år med mer rörstammar i backarna. Detta är en utveckling av det som påbörjades förra året och som ingår i planen att verkligen snösäkra nedfarterna.
Björnrike lägger också mer rör och installerar mer kanoner i sitt system.
Järvsö fortsätter också med utbyggnaden och lägger samman flera ledningar över toppen i anläggningen och skall på detta vis kunna öka kapaciteten på ”by sidan” ännu mer. Man installerar också mer tryckluft för att ytterligare kunna öka kapaciteten på systemet.
Åre bygger ut i Copperhill omårdet, Björnen området samt Lundsrappet och Bräckevägen med mer rörledning.
Alandsrydsbacken i Värnamo bygger som vi tidigare berättat om ett helt nytt skidområde med ny lift och nytt snösystem. I projektet ingår även en höjning av backen med ca 15 meter till denna säsong och med ytterligare meter till nästkommande säsonger.
Kirkenes har installerat ett färdig t containersystem med pump och till detta mobila kanoner med kompressor för tillverkning av snö i längdspår.
Oppdal fortsätter att bygga ut sitt system i Vangslia och i Stölen med ytterligare kapacitet och med mer rörsystem för att kunna ha möjlighet att  tillverka mer snö högt uppe i anläggningen.
Valdres Alpinsenter bygger ut ett nytt skidområde på baksidan av toppen och vi är med och levererar rör och en ökad vattenkapacitet på 100 m3 vatten per timme.
Langeland utanför Förde bygger vidare på det längdsystem vi byggde åt dom för 2 år sedan. Nu blir det mer vatten och luftrör på en ny sträcka.
Kvisthamra backen, Norrtälje bygger ut sitt system med mer rör och vi har även bytt en pump för att kunna säkerställa vatten framförseln.

Nesodden Alpinbacken, Brattbakken, bygger ut sitt system med vatten och tryckluftrör. En helt ny sträcka längs med liften och med en del omflyttning av rör i backen. Med denna investering kommer arbetet att till mycket stor del förenklas med kortare slanglängder och placering av kanoner på ”rätt” sida av backen.
Frykstabacken i Kil skall äntligen få gjort i ordning sin matarledning från intaget till  backen. JL Toppteknik skall göra en ny ledning  på totalentreprenad och vi skall även lägga med en ledning som kan fungera som kommunens färskvattenledning i tillfälle något skulle ske med den ordinarie ledningen. Det blir även en ny pump och en ökad kapacitet till anläggningen.
Hjorten SK i Virserum bygger ut systemet ytterligare med mer rör och fler kanoner. Det gjordes en stor satsning på ökad kapacitet förra året och nu bygger man vidare på detta.
I tillägg till detta är det en hel del service och underhåll som sker i vår regi ute på anläggningarna.
I och med dessa projekt så är inte säsongen slut för vår del. Jobben kommer fortfarande in och det finns mycket kvar att göra innan det blir vinter.
Detta är en liten inblick i vad vi gör på JL Toppteknik AB. Vi tar gärna emot frågor om projektering av nya och utbyggnad av äldre system. Vi kan erbjuda allt från projektering, projektledning, leveranser och montage av allt som har med snö och skidliftar.
Jens Eide / Verkställande direktör    28 Augusti 2016