NYHET TG 3 EVO TRACK

Snökanonen TG 3 EVO TRACK är den allra senaste snökanonen i Topptekniks sortiment.

DETALJERAD INFORMATION OM TG 3 EVO TRACK
Snökanonen TG 3 EVO TRACK är den senaste kanonen i JL Topptekniks sortiment. TG 3 EVO är perfekt som mobil kanon där man prioriterar mobilitet och där man inte når med tornkanonen. Snökanonen kan naturligtvis klara den totala snöläggningen. Då kanonen är 3m och monterad på släde så kan den lätt manövreras för hand. Snökanonen är manuellt höj, sänk och vridbar runt sin egen axel.  Principen bygger på att vatten och luft blandas internt i kanonen.  Tryckluftens uppgift är endast att starta frysprocessen. Resten sköter naturen om. Det gör att dessa snökanoner har ett unikt lågt energibehov. Luftflödet är endast 0,4 m³/minut vid 7 bars tryck, vilket också ger en mycket låg ljudnivå.

 • Material kanon/släde: Aluminium .  Torn/skruv: Stål
 • Höj-, sänk och vridbar mekanism. Manuellt torn med mekanisk skruv. 3 stegs reglering med ventiler nederst på kanonen.
 • Tryckluftsförbrukning vid 7 bar: 0,4m³/min.
 • Lufttryck: >7 bar.
 • Vattentryck: 14- 50 bar.
 • 40- 250 liter/min.
 • Vikt- kanon kpl. m släde: Totalt 86kg.

Läs mer under ”SNÖKANONSYSTEM” – ”SNÖKANONER”

 

Sammanfattning av en hektisk höst 2019.

Full fart framåt……. JL Toppteknik AB bygger vidare

Sammanfattning av en hektisk höst 2019. Full fart framåt!

Som vanligt vid den här tiden på året så känns det som en sammanfattning av årets projekt kan redovisas.

Vi har haft ett år med enormt många anläggningar som byggt ut, byggt nytt och byggt mera. Precis som ett vanligt år.

Romme alpin har som vanligt byggt till och byggt mer vilket innebär ett par tusen meter med rör och 61 stycken fastmonterade kanoner i backarna. Man kör ut 4300 m3 vatten per timme / 71.666 liter per minut / 1194 liter vatten per sekund. Och det gör man i alla temperaturer kallare än -3 grader
Detta är fördelat på 800 kanoner i samtidig drift i anläggningen. En mycket imponerande anläggning.

Stryn Vinterskisenter har byggt om hela sitt system som var ca 15 år gammalt. Nya rör i större dimension i stora backen, samt 18 stycken fasta kanoner vid varje uttag de första 400 metrarna. Ett nytt barnområde med rör för vatten och tryckluft samt fasta kanoner har också byggts. Man har dessutom ökat vattenkapaciteten med ca 100 % med byte av pump/elmotor och nytt vattenintag.
Detta jobb har vi gjort på entreprenad med montage av alla rör, brunnar, kanoner och pumpar.
Till detta har JL Toppteknik också byggt en ny barnlift på ca 260 meter i det nya barnområdet.

Konnerud Drammen har monterat mer rör och ett antal kanoner för att maximera uttaget av vatten från marginella förhållanden. Här finns 8 stycken nya TG 3 EVO kanoner monterat.

Borås Skidstadion har investerat i en ny matarvattenledning med vattenintag samt matar pump och en pumpvagn för att kunna öka kapaciteten ytterligare i anläggningen. Den nya matarledningen skall kunna klara 200 m3 / timme fullt använd.

Varingskollen skidanläggning har investerat i ytterligare en högtryckspump på 200 m3 med frekvensdrift vilket ger ett ökat tryck på framförallt toppen med ökad kapacitet. Anläggningen har varit igång sedan början av November med skidåkning. Bra gjort med begränsad kyla. 

Selbuskogen öster om Trondheim har byggt ut sitt rörsystem med ca 1000 meter med fler uttag. Man har sedan förut bra kapacitet och i och med denna utbyggnad så når man ett nytt spårsystem.

Sunne Skidlöparförening. Här har vi byggt 900 meter ledning för vatten och tryckluft samt levererat några kanoner. Ledningen går i ett spår i skogen samt ner till Spa hotellet för bättre tillgänglighet.

Liermoen kunstsnö utanför Kongsvinger har ökat sin vattenkapacitet med ca 35 % med en större pump och frekvensdrift för energibesparing samt enkelt användande.

Branäs Skicenter har investerat i en hel del rör som man monterat själv och till detta ett antal kanoner.

Kungsberget Skicenter har installerat en ny pump som ersättning för en sliten dito.
Åmåls Kommun Hanebol har investerat i en fast tryckluftkompressor som går på el. Man vill bygga bort dieselkompressorena helt. Nu kan man maximera vattenuttaget fullt vid alla temperaturer.

Borås GIF längdspåret har investerat i en ny pumpstation med ökad vattenkapacitet med ca ca 50 % ökning. Till detta har det monterats en frekvensstyrning med tryckhållningsprogram.

Kvisthamrabacken i Norrtälje har byggt ut rörsystemet med nya rör och grövre rör samt monterat in en frekvensdrift för tryckhållning i systemet.

Järfälla Brukets slalombacke har investerat i en ny högtryckspump samt ny matarvattenpump för att fördubbla sin kapacitet från 100 till 200 m3 / timme.

Bodö / Skarmoen Skisenter har investerat i fler kanoner både fasta och mobila enheter.

Blefjellheisen har ökat sin vattenkapacitet med en ny pump och maximerar nu uttaget till det tillgängliga i matarvattenledningen. Systemet är dessutom frekvensstyrt med tryckhållning.

Fagerfjell har ökat sin vattenkapacitet med mer än 50 % och bättre tryck i anläggningen. Frekvensstyrt naturligtvis för automatisk tryckhållning.

Asby Alpina har installerat 2 stycken frekvensstyrningar för att förenkla driften i anläggningen.

IL Skrim i Kongsberg har byggt rörsystem och installerat 5 stycken Nessy kanoner i sitt system och kan nu använda allt tillgängligt vatten för snöproduktion redan från -4 grader C.

Gjerdrum IL har i år slutfört 1100 meter rörledning samt driftsatt pump och kompressorcontainern som vi levererade i fjol. Till detta har vi levererat 6 stycken kanoner modell TG 3 V track

Hovfjällets skidanläggning har utökat med mer rör och fler kanoner i anläggningen. Man har öppnat 75 % av backarna till 14/12 2019. Bra gjort med marginella förhållanden och en kort snöläggning. Kapacitet lönar sig.

Ulricehamn längd har satt i ett flertal uttag på ledning med förtätning för att kunna vara mer effektiva.

Trollhättans skidspår / Trollhättan Kommun har byggt en ny damm för vatten till snösystemet. Dammen och intaget var klart lagom till säsongen. Anläggningen kördes förra året på kommunalt vatten men kan från i år använda vatten från dammen med bättre temperatur.

Lier IL ovanför Drammen har byggt ut rörsystemet kraftigt och ökat vattenkapaciteten med 100 % från föregående år. Här har man åkt skidor en längre tid redan i och med en kortare köldknäpp i November.

Hjorten SK har installerat ett kyltorn för att få ner vattentempen i ett inledande skede av snötillverkningen.

Hemavans skidanläggning har bytt 2 stycken pumpar som ersättning för befintliga dito.

Björnrike skidanläggning har lagt om en matarvattenledning mellan intag och matarpumpar samt lagt ett nytt rörsystem på 600 meter med fasta kanoner.

Vemdalen Skidanläggning har lagt ett nytt intagsrör med tillhörande intagssil från intaget på toppen.   

Etableringskontoret i Stockholm har installerat 8 kanoner och en pumpvagn för att dammbekämpa en krossanläggning i Hamnen. Ett annorlunda uppdrag men ett roligt sådant.

Sigtuna slalombacke. Här har vi bytt pump och installerat rör för vatten och tryckluft i backen. Här drog man slang från botten till toppen förut men med denna investering så kommer man att underlätta snöläggningen enormt.

Kongstindens Skidanläggning i Svolvaer på Lofoten har investerat i ett flertal kanoner av fast och mobil modell för att förenkla snötillverkningen.

Sjögränds plantskola i Hagfors har installerat nytt rörsystem och ersatt en gammal pump med en ny. Frekvensstyrd naturligtvis. Här skall man lägga snö på granplantor som skall övervintra ute på öppet fält.

Ronneby skidanläggning för längdspår har installerat fler fasta kanoner för att kunna lägga mer på hög i ytterändarna av spåret.

Mountain Logde of Scandinavia ( Ett stugområde i Stöten) har investerat i en skidlift för transport Ski in ski out i Stötens skidsystem. Vi har haft allt montage ovan mark på denna entreprenad och liften är klar till säsongstart.

Till detta kommer ett stort antal anläggningar som hela tiden utökar sitt antal kanoner mot mer fasta enheter där man köper mellan 1 och 5 kanoner per år för att komplettera upp i de befintliga nedfarterna
Förutom detta har vi bytt ut ett flertal uttjänta pumpar och elmotorer. Många system har varit i drift i både 20 och 30 år så det sker saker varje höst.

Vi har också sålt en stor mängd rör till Tunnelentreprenörer runt om i Norge. Samt att vi har ett löpande avtal med Zinkgruvan i Askersund där vi levererar rör och delar till dem varje vecka under året.

Som ni ser så är det mycket KAPACITETSÖKNINGAR som vi gör åt våra kunder. Allt handlar om kapacitet och att bli färdig med snötillverkningen på kort tid. Vi kommer att fortsätta enträget med vår filosofi ” Mycket snö på kort tid”    ” genom många kanoner i samtidig drift”
    

 Jens Eide 20191216

2018 – 22:a året avklarat

22:a året av byggnation av snösystem och skidliftar har avlöpt, som vanligt, mycket väl.

Full fart framåt……. JL Toppteknik AB bygger vidare

Nu börjar vi närma oss slutklämmen på 2018 års byggsäsong och vi kan konstatera att det 22:a året av byggnation av snösystem och skidliftar har avlöpt, som vanligt, mycket väl.

Vi brukar under hösten ge en liten sammanfattning av de projekt vi färdigställt och som är under färdigställande per dags dato. Så även i år.

Som vanligt är det en bra blandning av Alpina backar och Längdspårsystem, stora som små, som vi har gjort under året.

Romme Alpin bygger 2 nya nedfarter med snökanoner på båda sidor med tillhörande rörsystem ute i backarna. I tillägg till detta har det monterats in 1000 m3 vatten / timme ytterligare till deras redan stora system. Nu har man en vattenkapacitet på runda tal 4.200 m3 vatten per timme eller 70.000 liter vatten per minut. En imponerande siffra……….

Säfsen Resort har investerat i ett större antal kanoner och förstärkt antalet uttag och lagt mer rör under sommaren. Man satsar på fler fasta punkter i anläggningen för snabba starter och stopp

Arvika IS har byggt ett komplett rörsystem för längdspår med ca 1500 meter med rör för vatten och tryckluft. Man har också dubblerat kapaciteten på vattnet till ca 100 m3 / timme. Man har också satt in en eldriven kompressor som ersättning till den tidigare diesel dito.

Ulricehamn Längdspår / Ulricehamn Kommun har inför World Cup i längd Januari 2019 gjort ytterligare spår med konstsnö och kompletterat den tidigare redan så omfattande anläggningen. Vi har lagt rörsystem i spår som heter ”väggen” och där får ni fantisera lite själva hur det spåret ser ut. Dom stora pojkarna och flickorna har andra krav än vad vi andra har. Även här blir det kapacitetsökning med 100 m3 vatten vilket betyder att man framgent har tillgång till 500 m3 vatten per timme. Absolut störst i Skandinavien för ett längdspår. Boka in World Cup i Ulricehamn 26-27/1 2019. Förra gången kom det 60.000 personer på två dagar till Ulricehamn.

Trollhättan Skidklubb/ Trollhättan Kommun bygger ett helt nytt system komplett med damm, rör, pump och kompressorhus samt snökanoner modell Top Gun 3 spår för tillverkning av snö i spåret.

JL Toppteknik AB har montaget av alla rör och delar i detta projekt. Vi installerar även pumpar och kompressor.

Dalahästen SK /Avesta Alpina har lagt om ett längdspår i början av sitt system och ökat kapaciteten till ca 75 m3 vatten per timme med en ny pump med bättre tryck. Man har också monterat fasta kanoner längs en del av spåret. Enkelhet och effektivitet har styrt denna installation. JL Toppteknik hade detta på totalentreprenad.

Hindås Skidklubb längdåkning bygger ut sitt system med mer rör och fler fasta punkter i det redan från början utbyggda systemet.

IFK Sävsjö Alpin har lagt om delar av rörsystemet och byggt en ny pump och kompressorcentral. Vi levererar rör och kompressor och monterar in befintlig pumpkapacitet. Ett fint bygge som sker helt på ideell basis.

Grong Skisenter i Nord Tröndelag har investerat i fler kanoner för fastmontage på viktiga platser i anläggningen.

Valdres Alpin har installerat en 90 kW kompressor som ersättning för en äldre dito. I tillägg till detta har det lagts en del rör och fler uttag.

Kils Slalomklubb installerar en ny skidlift som går parallellt med den gamla. Dubbel kapacitet i den fina backen i Kil. Man gjorde förra året en fördubbling av vattenkapaciteten vilket har förkortat tillverkningstiden för snö avsevärt. Mer snö på kortare tid.

Landsbro IF skidor längdspår bygger ut även i år. Detta år med större matarvattenpump och mer rör. Tror vi är inne på 10:e året i följd med utbyggnad där.

IL Skrim i Kongsberg har installerat ett Automatfilter till sin snöanläggning. Mycket problem med Humus skall nu upphöra i och med detta. JL Toppteknik har monterat detta filter.

Vassfjellet Trondheim. Vi har monterat in 4 stycken fördelningsbrunnar vilket gör att vi kan separera pumpstation uppe och nere och på så sätt maximera uttaget per backe mycket bättre än förut. Vi kan förvänta kortare och effektivare snötillverkning. Mer snö på kortare tid.

Oppdal Skisenter har äntligen fått tillstånd till att bygga konstsnö i Håker Express backen. Vi har levererat Boosterpump och rör samt fasta TG 11 Marginal på alla uttag. Vi bygger på Oppdal för 6:e året i rad. Vangslia börjar bli riktigt bra…. Bara fasta TG 11 Marginalkanoner över hela installationen.

Borås GIF har investerat i rör för vatten och tryckluft längs med spåret. En fast kompressor i en Container installeras också och sedan fastmonterar man ett flertal TG 11 kanoner längs med spåret. Mer snö på kortare tid samt mycket enklare att använda.

Borås Skidstadion har lagt ytterligare en slinga med rör i längdspåret. Detta gör att man får in lite jobbigare backar för dom som gillar det.

Borås Hestra har lagt mer rör och installerat fler kanoner samt kommer att öka kapaciteten med mer pumpkapacitet inför året.

Slaatta skisenter i Geilo har i år installerat en ny högtryckspump. Detta var en ersättning för den gamla uttjänta pumpen som hade gjort sitt.

Bjursås Skicenter har i år tagit ett stort steg framåt. Service och sektionering av rörsystem samtidigt med fasta kanoner och en ökad pumpkapacitet från 100 till 200 m3 på den ena pumpstatinen. Man har även trimmat upp den gamla pumpstationen så att den ger stabilt mer flöde.

Brudarebacken i Göteborg har lagt till lite rör i sin anläggning och vi hoppas på fler installationer i denna centralt belägna backe inom en inte allt för lång framtid.

Ronneby OK har ökat kapaciteten på anläggningen från 50-75 m3 vatten per timme och dessutom monterat fler kanoner.

Vallåsens Skidanläggning monterar in en ny 100 m3 pump som ersättning för en gammal pump som gjort sitt.

Kalix Skidspår och slalombacke har äntligen övergett det kommunala vattnet och tar vatten från ett tjärn istället. JL Toppteknik levererar både intagspump, Högtryckspump, Rör och delar samt Kompressor till installationen. I tillägg till detta blir det ett flertal kanoner TG 3 Vtrack för tillverkning av snö i spår och ett par 11 meter kanoner för tillverkning på stadion.

Kumla skidförening lägger rör i sina backar för vatten och tryckluft. I tillägg till detta så blir det några kanoner Modell TG 7.

Smedjebacken Uvebergsbacken lägger mer rör och gör fördelningar på sitt rörsystem. Systerklubben på längd lägger också mer rör och förstärker sitt system med fler uttag.

Vångabacken utanför Kristianstad bygger ett nytt barnområde och installerar ytterligare en skidlift från JL Toppteknik. Skall vara färdig i god tid innan säsongstart. Montage pågår för fullt.

Gjerdrum IL skall bygga rörsystem för konstsnö för längd med en längre ledning lagd på stag ovan mark.

Klövsjö Skidanläggning har lagt ett rörsystem för tryckluft och även installerat en kompressor för att kunna köra Top Gun kanoner i anläggningen.

Bydalen Skidanläggning bygger vidare på sitt system och installerar mer rör och kanoner inför säsongen.

Vemdalens Skidanläggning bygger ut sitt rörsystem med ytterligare 700 meter med tillhörande kanoner.
När man sammanfattar detta så blir det en del projekt.

Vi ser framtiden an med tillförsikt. Vårt motto mer snö på kortare tid med fler kanoner i samtidig drift är giltigt nu och i framtiden.

Jens Eide 7/11 2018

Avbrottsfri snö

app

Övervaka din anläggning för jämn och avbrottsfri leverans av snö!

 • Mäter tryck på inkommande och utgående vatten.
 • Mäter tryckluft tryck.
 • Temperaturgivare för två motorer och två pumpar oberoende.
 • Larm direkt till mobilen.
 • Ställbara larmgränser.
 • Flera användare.
 • Lättinstallerat apparatskåp.
 • Flexibla kabellängder.
 • 2 tryckgivare ( 0 – 10 bar )
 • 2 tryckgivare ( 0 – 60 bar )
 • 4 tempgivare ( 0 – 120 grader )

Levereras komplett för:

–  Uppkoppling till mobilnät ( modem, sim, ant )

–  eller färdig för befintligt LAN-nätverk.

 

GDPR Integritetspolicy

Bäste Kund/Leverantör

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

 • Namn
 • Företag
 • Företagets adress
 • Telefon
 • Mobil
 • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter. Kontakta oss då gärna eller se vår hemsida.

Med Vänlig Hälsning

JL Toppteknik AB

Jens Eide   / VD

Mycket snö på kort tid

JL Toppteknik bygger vidare med vårt koncept-  ” Mycket snö på kort tid” ,  ” Många kanoner i samtidigt drift” ger ” Mer snö på en större yta” till en lägre energikostnad

2017 har varit ett år med många projekt och utbyggnader och vi kan kortfattat presentera några av dem nedan som en information av vad vi gör på dagarna.

Romme fortsätter sin utbyggnad med mer rör i fler nedfarter samt utökad mängd kanoner som ytterligare förtätning i backarna. Romme har i år byggt ett nytt vattenintag och det skall säkra vattentillförseln framöver till pumpstationerna på syd. Totalkapaciteten på systemet är imponerande 3250 m3 vatten per timme = 54.000 liter vatten per minut. Nu har vi byggt konstant i 22 år i Romme (Så länge Toppteknik har funnits) och planen är att fortsätta bygga ut systemet ytterligare över åren. ”Mer snö på kortare tid”

Kungsberget har nu slutfört snösystembyggandet för det nya skidområdet på södra sidan av berget. Det nya vattenintaget är på plats och alla pumpar är injusterade och provkörda. I år har man 1000 m3 vatten per timme mer än förra året. En mer än fördubbling av kapaciteten sedan förut.

Varingskollen Bygger ut rörsystem, Byter ut vissa delar av den gamla matarledningen och installerar ett flertal kanoner. I tillägg till detta monteras det också in en kompressor ytterligare som gör att man ännu tidigare kan nå maximalt utnyttjad vatten kapacitet.

Bjorli bygger ut sitt Rörsystem och installerar 37 fasta TG 7 kanoner längs den nya sträckan.   

Bodö / Skarmoen Bygger ett helt nytt snösystem med allt från vattenintag, rörsystem pump och kompressorcentral samt fasta TG 11 Marginalkanoner. Kapacitet 100 m3 vatten per timme.

Oppdal Stölen bygger ut rörsystem med fasta kanoner i en förlängning på det vi gjorde förra året.

Oppdal IL bygger ut sitt längdspårssystem med en ny slinga som skall tillverka snö på hög för lagring av snö över säsongerna. Fasta 11 meters kanoner monteras

Gol Skipark bygger ut med nya rör och uttag för att kunna komma längre upp i anläggningen med snöproduktion.

Hallingskarvet bygger ut sitt Rörsystem med mer rör och fler uttag

Geilo IL bygger vidare på sitt rörsystem så att man kan lägga ytterligare sträckor med skidspår.

Skidbacken i Vang utanför Hamar bygger en fördubbling av vattenkapacitet och mer rör som en förstärkning av systemet.

Fredrikstad Hurröd Skole bygger ett lekland med snö där man skall lägga snö i en mindre backe för ”lek i snö”

Bydalens skidanläggning förtsätter sin enorma utbyggnad av sitt rörsystem även detta år. Dom har byggt konstant i Bydalen i 4 år nu och de har gjort mycket stora investeringar i framförallt rörsystem, fasta kanoner och pumpanläggningar

Vemdalen bygger om sin vattentillförsel från toppen och bygger en hel del rörsystem i nedre regionerna med fast monterade TG 7 kanoner

Hemavan byggerut rörsystem på toppen och bygger ut med fler kanoner

Järvsöbacken fortsätter utbyggnaden med ytterligare stickledningar för att ytterligare snabba upp snötillverkningen.

Svartbäcksmålabacken i Nybro utökar sin vattenkapacitet med det dubbla med en större pump

Ulricehamn Skisenter som numera ingår i Branäsgruppens anläggningar satsar vidare på en ombyggnad av snösystemet i barnbacken och även en ombyggnad av skidliftens sträckning.

Ljungby skidbacke / Myrebobacken satsar på ett automatfilter i sin anläggning efter att i flera år haft problem med fibrer i vattnet. Med denna åtgärd kommer man att kunna bygga bort de problem man haft.

Hindås Skidspår bygger om sin pumpanläggning och lägger en ny matarledning. I ett slag så 3 dubblar man kapaciteten. Förutom det installeras mer rör och fler kanoner i systemet

Hjorten SK / Dackestupet bygger ut rörsystem och investerar i fler kanoner för effektivare snöläggning.

Som tidigare redovisats så bygger vi dessutom en TOP LIFT skidlift i Romme och en i Kungsberget. Dessutom flyttar vi en lift i Ulricehamn och vi gör mindre reparationer och wirebyten på flera andra håll

Detta är några av de installationer vi på JL Toppteknik är med och utvecklar. Vi ser en tydlig trend och det gäller det som står längst upp i denna text. ”Mer snö på kortare tid” genom att man ökar kapaciteten i anläggningarna med mer pumpkapacitet och mer fasta kanoner och fler kanoner så att man kan nyttja den ökade kapaciteten.  Samtidigt som byggnationerna pågår för fullt så har vi börjat projektera för de anläggningar som skall byggas sommaren/ hösten 2018. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

Sunne 13/10 2017   Jens Eide

Nytt vattenintag i Kungsberget klart för drift

Under Juli och Augusti 2017 har vi nu slutfört vattenintaget i Kungsberget. Ett intag med riktigt hög kvalitet både vad gäller utförande och vad gäller hög kapacitet.

Intaget består av en 4.5 meter hög brunn med diameter på 3 meter. Brunnen är i PE material med betongbotten och väger nästan 9 ton i tomt utförande. Som inkommande rör från intaget ligger det 2 stycken 700 mm intagsrör med grovsil som leder in vatten i brunnen. I brunnen finns nu en matarpump på 3360 kg monterad och den trycker upp vatten till en matarvattenpumpstation en bit upp på matningen. Kapaciteten är 2000 m3 vatten per timme i första skedet och detta skall sedan byggas ut i nästa skede med ytterligare en pump på 2000 m3 vatten per timme. Totalt 4000 m3 vatten per timme placerar detta vattenintag i toppen av vad som finns att finna i Snöanläggningar i Europa.

Intaget är byggt vid sidan av en större å och intaget står en bit in på land med ett konstgjort lugnvatten där intaget av vatten sker.

Vi tackar Kungsbergets personal för ett väl utfört arbete med framkörning av krossmaterial och grävning av schakter.

Slutresultatet blev mycket bra och kommer att ge Kungsberget en säker vattenförsörjning under många år framåt

/Jens Eide

2016-08-12 15.19.262017-08-07 14.24.29DSCN1307