Avbrottsfri snö

app

Övervaka din anläggning för jämn och avbrottsfri leverans av snö!

 • Mäter tryck på inkommande och utgående vatten.
 • Mäter tryckluft tryck.
 • Temperaturgivare för två motorer och två pumpar oberoende.
 • Larm direkt till mobilen.
 • Ställbara larmgränser.
 • Flera användare.
 • Lättinstallerat apparatskåp.
 • Flexibla kabellängder.
 • 2 tryckgivare ( 0 – 10 bar )
 • 2 tryckgivare ( 0 – 60 bar )
 • 4 tempgivare ( 0 – 120 grader )

Levereras komplett för:

–  Uppkoppling till mobilnät ( modem, sim, ant )

–  eller färdig för befintligt LAN-nätverk.

 

GDPR Integritetspolicy

Bäste Kund/Leverantör

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina Personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Förordningen skiljer mellan allmänna personuppgifter och känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter behandlas aldrig av oss utan föregående samtycke. Däremot kan vi registrera följande allmänna personuppgifter om dig i våra register.

 • Namn
 • Företag
 • Företagets adress
 • Telefon
 • Mobil
 • E-postadress

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används enbart i samband med köp och försäljning av material och tjänster. Detta påverkar i övrigt inte villkoren för vårt samarbete.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter. Kontakta oss då gärna eller se vår hemsida.

Med Vänlig Hälsning

JL Toppteknik AB

Jens Eide   / VD

Mycket snö på kort tid

JL Toppteknik bygger vidare med vårt koncept-  ” Mycket snö på kort tid” ,  ” Många kanoner i samtidigt drift” ger ” Mer snö på en större yta” till en lägre energikostnad

2017 har varit ett år med många projekt och utbyggnader och vi kan kortfattat presentera några av dem nedan som en information av vad vi gör på dagarna.

Romme fortsätter sin utbyggnad med mer rör i fler nedfarter samt utökad mängd kanoner som ytterligare förtätning i backarna. Romme har i år byggt ett nytt vattenintag och det skall säkra vattentillförseln framöver till pumpstationerna på syd. Totalkapaciteten på systemet är imponerande 3250 m3 vatten per timme = 54.000 liter vatten per minut. Nu har vi byggt konstant i 22 år i Romme (Så länge Toppteknik har funnits) och planen är att fortsätta bygga ut systemet ytterligare över åren. ”Mer snö på kortare tid”

Kungsberget har nu slutfört snösystembyggandet för det nya skidområdet på södra sidan av berget. Det nya vattenintaget är på plats och alla pumpar är injusterade och provkörda. I år har man 1000 m3 vatten per timme mer än förra året. En mer än fördubbling av kapaciteten sedan förut.

Varingskollen Bygger ut rörsystem, Byter ut vissa delar av den gamla matarledningen och installerar ett flertal kanoner. I tillägg till detta monteras det också in en kompressor ytterligare som gör att man ännu tidigare kan nå maximalt utnyttjad vatten kapacitet.

Bjorli bygger ut sitt Rörsystem och installerar 37 fasta TG 7 kanoner längs den nya sträckan.   

Bodö / Skarmoen Bygger ett helt nytt snösystem med allt från vattenintag, rörsystem pump och kompressorcentral samt fasta TG 11 Marginalkanoner. Kapacitet 100 m3 vatten per timme.

Oppdal Stölen bygger ut rörsystem med fasta kanoner i en förlängning på det vi gjorde förra året.

Oppdal IL bygger ut sitt längdspårssystem med en ny slinga som skall tillverka snö på hög för lagring av snö över säsongerna. Fasta 11 meters kanoner monteras

Gol Skipark bygger ut med nya rör och uttag för att kunna komma längre upp i anläggningen med snöproduktion.

Hallingskarvet bygger ut sitt Rörsystem med mer rör och fler uttag

Geilo IL bygger vidare på sitt rörsystem så att man kan lägga ytterligare sträckor med skidspår.

Skidbacken i Vang utanför Hamar bygger en fördubbling av vattenkapacitet och mer rör som en förstärkning av systemet.

Fredrikstad Hurröd Skole bygger ett lekland med snö där man skall lägga snö i en mindre backe för ”lek i snö”

Bydalens skidanläggning förtsätter sin enorma utbyggnad av sitt rörsystem även detta år. Dom har byggt konstant i Bydalen i 4 år nu och de har gjort mycket stora investeringar i framförallt rörsystem, fasta kanoner och pumpanläggningar

Vemdalen bygger om sin vattentillförsel från toppen och bygger en hel del rörsystem i nedre regionerna med fast monterade TG 7 kanoner

Hemavan byggerut rörsystem på toppen och bygger ut med fler kanoner

Järvsöbacken fortsätter utbyggnaden med ytterligare stickledningar för att ytterligare snabba upp snötillverkningen.

Svartbäcksmålabacken i Nybro utökar sin vattenkapacitet med det dubbla med en större pump

Ulricehamn Skisenter som numera ingår i Branäsgruppens anläggningar satsar vidare på en ombyggnad av snösystemet i barnbacken och även en ombyggnad av skidliftens sträckning.

Ljungby skidbacke / Myrebobacken satsar på ett automatfilter i sin anläggning efter att i flera år haft problem med fibrer i vattnet. Med denna åtgärd kommer man att kunna bygga bort de problem man haft.

Hindås Skidspår bygger om sin pumpanläggning och lägger en ny matarledning. I ett slag så 3 dubblar man kapaciteten. Förutom det installeras mer rör och fler kanoner i systemet

Hjorten SK / Dackestupet bygger ut rörsystem och investerar i fler kanoner för effektivare snöläggning.

Som tidigare redovisats så bygger vi dessutom en TOP LIFT skidlift i Romme och en i Kungsberget. Dessutom flyttar vi en lift i Ulricehamn och vi gör mindre reparationer och wirebyten på flera andra håll

Detta är några av de installationer vi på JL Toppteknik är med och utvecklar. Vi ser en tydlig trend och det gäller det som står längst upp i denna text. ”Mer snö på kortare tid” genom att man ökar kapaciteten i anläggningarna med mer pumpkapacitet och mer fasta kanoner och fler kanoner så att man kan nyttja den ökade kapaciteten.  Samtidigt som byggnationerna pågår för fullt så har vi börjat projektera för de anläggningar som skall byggas sommaren/ hösten 2018. Vi ser framtiden an med tillförsikt.

Sunne 13/10 2017   Jens Eide

Nytt vattenintag i Kungsberget klart för drift

Under Juli och Augusti 2017 har vi nu slutfört vattenintaget i Kungsberget. Ett intag med riktigt hög kvalitet både vad gäller utförande och vad gäller hög kapacitet.

Intaget består av en 4.5 meter hög brunn med diameter på 3 meter. Brunnen är i PE material med betongbotten och väger nästan 9 ton i tomt utförande. Som inkommande rör från intaget ligger det 2 stycken 700 mm intagsrör med grovsil som leder in vatten i brunnen. I brunnen finns nu en matarpump på 3360 kg monterad och den trycker upp vatten till en matarvattenpumpstation en bit upp på matningen. Kapaciteten är 2000 m3 vatten per timme i första skedet och detta skall sedan byggas ut i nästa skede med ytterligare en pump på 2000 m3 vatten per timme. Totalt 4000 m3 vatten per timme placerar detta vattenintag i toppen av vad som finns att finna i Snöanläggningar i Europa.

Intaget är byggt vid sidan av en större å och intaget står en bit in på land med ett konstgjort lugnvatten där intaget av vatten sker.

Vi tackar Kungsbergets personal för ett väl utfört arbete med framkörning av krossmaterial och grävning av schakter.

Slutresultatet blev mycket bra och kommer att ge Kungsberget en säker vattenförsörjning under många år framåt

/Jens Eide

2016-08-12 15.19.262017-08-07 14.24.29DSCN1307

JL Toppteknik inne på vårt 21:a år

JL Toppteknik AB, en uppdatering av de projekt vi är delaktiga i.
Vi är inne på vårt 21:a år som företag och vi vill kortfattat redovisa vad vi gör för att uppfylla kravet på ”mer snö under kortare tid” som är vår ledstjärna för allt som gäller snötillverkning. Vi fortsätter också med våra liftprojekt och de utvecklas i samarbete med er som kunder.

Som vi tidigare redovisat är årets absolut största projekt  utbyggnaden i Kungsberget där vi är med och  utvecklar deras nya skidområde i  sydöst. Denna etapp omfattar 4 nedfarter som tillkommer till det övriga i anläggningen. Vi bygger 3 stycken nya stammar med vatten och tryckluft i backarna och det görs ett nytt vattenintag och en ny mellantrycksstation. Allt dimensioneras för en kapacitet på 3000 m3 vatten per timme ut i backarna. De flesta rören är i backen redan och vi bygger för fullt på pumpstationerna. provkörning skall ske i mitten av oktober enligt plan. I detta första skede byggs det för 1000 m3 vatten per timme. Men vi har dimensionerat alla ledningar för att i framtiden kunna komma upp till 3000 m3 vatten per timme.
Vi bygger också vidare i Romme med utbyggnad av mer rör i anläggningen. Det blir också en förstärkt vattenkapacitet från det gamla systemet på framsidan där vi skall in med 2 pumpar och totalt 400 m3 vatten per timme. Till detta kommer en större mängd kanoner för att ytterligare förtäta mellan snökanonerna i backarna.
Bydalen bygger också vidare detta år med mer rörstammar i backarna. Detta är en utveckling av det som påbörjades förra året och som ingår i planen att verkligen snösäkra nedfarterna.
Björnrike lägger också mer rör och installerar mer kanoner i sitt system.
Järvsö fortsätter också med utbyggnaden och lägger samman flera ledningar över toppen i anläggningen och skall på detta vis kunna öka kapaciteten på ”by sidan” ännu mer. Man installerar också mer tryckluft för att ytterligare kunna öka kapaciteten på systemet.
Åre bygger ut i Copperhill omårdet, Björnen området samt Lundsrappet och Bräckevägen med mer rörledning.
Alandsrydsbacken i Värnamo bygger som vi tidigare berättat om ett helt nytt skidområde med ny lift och nytt snösystem. I projektet ingår även en höjning av backen med ca 15 meter till denna säsong och med ytterligare meter till nästkommande säsonger.
Kirkenes har installerat ett färdig t containersystem med pump och till detta mobila kanoner med kompressor för tillverkning av snö i längdspår.
Oppdal fortsätter att bygga ut sitt system i Vangslia och i Stölen med ytterligare kapacitet och med mer rörsystem för att kunna ha möjlighet att  tillverka mer snö högt uppe i anläggningen.
Valdres Alpinsenter bygger ut ett nytt skidområde på baksidan av toppen och vi är med och levererar rör och en ökad vattenkapacitet på 100 m3 vatten per timme.
Langeland utanför Förde bygger vidare på det längdsystem vi byggde åt dom för 2 år sedan. Nu blir det mer vatten och luftrör på en ny sträcka.
Kvisthamra backen, Norrtälje bygger ut sitt system med mer rör och vi har även bytt en pump för att kunna säkerställa vatten framförseln.

Nesodden Alpinbacken, Brattbakken, bygger ut sitt system med vatten och tryckluftrör. En helt ny sträcka längs med liften och med en del omflyttning av rör i backen. Med denna investering kommer arbetet att till mycket stor del förenklas med kortare slanglängder och placering av kanoner på ”rätt” sida av backen.
Frykstabacken i Kil skall äntligen få gjort i ordning sin matarledning från intaget till  backen. JL Toppteknik skall göra en ny ledning  på totalentreprenad och vi skall även lägga med en ledning som kan fungera som kommunens färskvattenledning i tillfälle något skulle ske med den ordinarie ledningen. Det blir även en ny pump och en ökad kapacitet till anläggningen.
Hjorten SK i Virserum bygger ut systemet ytterligare med mer rör och fler kanoner. Det gjordes en stor satsning på ökad kapacitet förra året och nu bygger man vidare på detta.
I tillägg till detta är det en hel del service och underhåll som sker i vår regi ute på anläggningarna.
I och med dessa projekt så är inte säsongen slut för vår del. Jobben kommer fortfarande in och det finns mycket kvar att göra innan det blir vinter.
Detta är en liten inblick i vad vi gör på JL Toppteknik AB. Vi tar gärna emot frågor om projektering av nya och utbyggnad av äldre system. Vi kan erbjuda allt från projektering, projektledning, leveranser och montage av allt som har med snö och skidliftar.
Jens Eide / Verkställande direktör    28 Augusti 2016

Svetsare sökes

Rörsvetsare
JL Toppteknik är leverantör av kompletta snökanonsystem samt skidliftar till
vintersportsanläggningar. Vi har dessutom en omfattande försäljning av snabb-
kopplingsrör och delar i det vi kallar SVEBRA sortimentet. Vårt arbetsfält är Norden.
Arbetsuppgifter
Tillverkning och svetsning av rör och rördetaljer på vår verkstad i
Sunne. Visst arbete i fält hos våra kunder kan erbjudas om intresse
finns hos den sökande.
Din bakgrund
Du är en erfaren svetsare av Mig och Mag svetsning samt behärskar
pinne för trycksatta ledningar. Vi arbetar i svart tryckklassat material
och rostfritt. Vi har höga krav på slutlig svetskvalitet då våra produkter
skall klara tryckkärlsdirektiven.
Lön och anställningsform /omfattning/Tjänstgöringsort
6 månaders provanställning / tillsvidareanställning.
Lön enligt överenskommelse. Arbetet gäller heltid, dagtid. Tjänst-
göring på vår verkstad i Sunne.
Tillträde
Enligt överenskommelse, snarast.
Övrigt
Beskriv dina kunskaper och eventuella licenser i din ansökan. Erfaren-
het är lika bra som licenser. Tänk på att vi även tittar på din inställning
och vilja att vara med i vårt lag. Vi värderar personligt engagemang
högt.
Vid frågor kontakta VD Jens Eide på 0565-71 12 10 eller
jens.eide@toppteknik.se
. Din ansökan vill vi ha på e-post ovan
senast 10/10 2016

Alandsrydsbacken i Värnamo bygger ut med lift….

Årets första stora projekt kommer detta år till Alandsrydsbacken i Värnamo
I och med en kraftig utbyggnad av industrier och tomter i närområdet så kommer det att bli en stor mängd fyllnadsmassor till övers i regionen. Det innebär att man på Alandsrydsbacken får möjlighet till en kraftigt förbättrad alpin miljö. Årets satsning som steg 1 är att köra in stora mängder med fyllnadsmassor och på så sätt i ett första skede höja backen med ca 15 meter. Dessutom skall man planera in en ny nedfart med jämnt och fint underlag till höger om befintlig nedfart
I den totala investeringen ingår att man skall bygga en skidlift modell TopLift upp till den nya toppen. Liften förbereds med specialknappar som skall vara enklare för brädåkare att åka på. Man kommer att satsa mycket på brädåkare med mycket hopp och aktivitet i backen
Liften skall dessutom förberedas för att man i nästa skede ( om något eller några år) skall kunna höja backen ytterligare och flytta upp och bakåt den avstigning som planeras idag. Då får backen ytterligare fallhöjd och längd.
JL Toppteknik har totalansvar för genomförandet av liftens och snösystemets byggnation och arbetet börjar och skall slutföras i maj 2016.
Jens Eide VD 10/4 2016

 

Gjutning av fundament till liften 26/5 2016.